banner
8 år sedan
10111 Har läst om projektet
1 0

540 nya hyreslägenheter i privat regi

Bevakat av:
flyg_1_131029
banner

Husherren Fastigheter i Örebro gör något som många i dag inte vågar; satsar på hyreslägenheter i stor skala. Kvarteret Mejeriet inköptes 2008. Därefter har man ritat och skissat för att få en godkänd detaljplan. Det är en investering på cirka en miljard kronor.

 – Husherren Fastigheter är ett familjeägt bolag med bostäder och lokaler, berättar Magnus Carlsson, fastighetsförvaltare på Husherren Fastigheter. Vi har i dag ett stort antal lokaler, men ser möjligheten att öka andelen bostäder med anledning av den allt större efterfrågan på bostäder.

Under hösten 2014 godkändes detaljplanen och bygglovet blev klart under påsken 2015. Det är ett helt kvarter som kommer att byggas med olika höjder, från fyra till åtta våningar.

Fasaderna varierar i olika färger

– Vi har lagt stor energi på utformningen för att ge intryck av variation. Arkitekten från SWECO har också arbetat med tanken att få liv och rörelse i området. ”Mejeritorget” planeras i ena ändan av området med butiker och restauranger. En förskola planeras också med avsikten att detta område ska attrahera en mixad åldersgrupp. Den centralt belägna platsen utgörs av en grön gårdsmiljö som ger en luftig oas och är en del i att skapa gemenskap och möjlighet till avkoppling. Fasaderna är putsade i olika färger med vissa träinslag.

Att vara ett privat bolag som satsar på hyresrätter kräver ett långsiktigt tankesätt. Det går inte att få ekonomi i projektet under de första åren, tanken är att förvalta under en längre tid. Då finns också kvalitetskraven med redan från början.

– Det arkitektoniska uttrycket har varit mycket viktigt och med det i tankarna har vi låtit arkitekten rita med inriktning på en levande bebyggelse, säger Magnus Carlsson.

Byggnadsprojekt av klass

– Vi har varit med från början och det handlar här om en stor tomt som stått obebyggd under ett flertal år, berättar Sven Ångman biträdande arbetschef och projektledare på PEAB. Sedan tidigare har det gamla Arlamejeriet rivits och ger nu plats för 540 nya lägenheter. Ett stort projekt som inte Örebro har sett sedan miljonprogrammet under 60- och 70-talen.

Målsättningen har varit att inte få intrycket av storskalighet trots de många bostäderna. Sammantaget handlar det om 29 trapphus och en lång länga som sitter ihop och skapar en ljudbarriär mot trafikleden. Den viktiga variationen skapas genom de olika hushöjderna i olika färger, med burspråk och balkonger. Detta ger ett intryck av olika hus och ger den spänning som behövs.

– Vi fick uppdraget i konkurrens med andra byggare och har projekterat under ett år. Planritningarna tog tid och markföroreningar som vi har varit tvungna att sanera skapade lite förseningar.

Positivt för Örebro

Det kommer att ta fem år att färdigställa hela kvarteret. Den första inflyttningen sker under hösten 2016 och byggnationen kommer att hålla på fram till 2020.

– Det är mycket positivt för kommunen med hyresrätter, säger Sven Ångman. Det är dessutom lägenheter med mycket hög standard, påkostade kök och badrum, i princip samma standard som vi bygger för bostadsrättsföreningar.

Man har valt att bygga en platsgjuten betongstomme och försöker dra nytta av upprepningseffekten när det handlar om den övriga byggnationen. Det gäller att hitta lösningar som kommer igen. Hänsyn har också tagits till den närliggande miljön med många villor. Det nya området får inte kontrastera allt för mycket till den befintliga bebyggelsen.

 

FAKTA

Byggherre: Husherren Fastigheter

Planansvarig: Örebro kommun

Totalentreprenör: Peab Sverige AB

Arkitekt: SWECO Architects AB

Markkonsult: VAP VA-projekt AB

Konstruktör: SamCon Byggkonsulter.

Projektkategori
Bostad
banner

Kommentera projektet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla projekt